Na Hang Today

Người vùng cao là thế

Người vùng cao là thế ai cũng biết uống rượu, uống từ khi còn bé con và điều này như đã thành… nét văn hóa đặc trưng của người vùng cao. Đàn ông uống rượu, phụ nữ uống rượu, trẻ con cũng uống rượu. 

Và, đã uống rượu với người vùng cao là phải uống hết, uống hết một lần như thế là đã uống, thậm chí đã biết uống rượu rồi!
Bát này rồi bát nữa
Bát nữa lại bát này
Uống cho con cho vợ

Uống cho chân cho tay
Uống để thương để nhớ
Lời nói như tên bay
Lời nói như thước thợ
Chỉ một đường thẳng ngay.

Người vùng cao là thế
Uống chưa say chưa về
Vừa đi đường vừa hát
Bài nào cũng khê khê

Bát này rồi bát nữa
Bát nữa lại bát này
Tay tóm vào đuôi ngựa
Con ngựa cũng say say.

Bát này rồi bát nữa
Bát nữa lại bát này
Chân bước theo chân ngựa
Lòng bay bay bay bay…
Uống cũng không uống từ từ, nhấp nháp, mà uống một ngụm là cạn chén. Nhiều nơi cũng không uống chén, mà uống bằng bát. Bát một, chén một, ngụm lớn một.
Uống rượu chính là uống tình vì vậy nếu ai đó uống rượu với thái độ ngược lại thì khó mà hình thành nên văn hóa rượu vẻ đẹp của rượu có được chỉ khi cái chân chất của mỗi tâm hồn hòa quyện vào hoàn cảnh và không gian chung để tạo nên một bầu không khí văn hóa tập thể hài hòa có tính thống nhất cao.
-->